دوره های آموزشی و رصدی

/دوره های آموزشی و رصدی
دوره های آموزشی و رصدی2019-07-09T10:17:50+00:00

رصدخانه ماهانی

جهت ارتقاء دانش اخترشناسی در سطوح مختلف و ترویج این علم والا بین آحاد مردم و علاقمندان، برنامه های متنوعی در این مرکز تمهید شده است که به تعدادی از آنها اشاره می نماییم:

  • تور آموزشی و رصد اعماق آسمان شب 

  • تور آموزشی و رصد نزدیکترین ستاره

  • دوره های آموزشی نجوم مخصوص کودکان

  • دوره های آموزشی و پژوهشی مخصوص بزرگسالان

  • تور کاوش در فضا