ستاره شناسان مراحل اولیه تولد سیارات را آشکار ساختند

دو ستاره بزرگ که به صورت مستقیم در مراحل اولیه شکل گیری و رشدشان توسط اخترشناسان به تصویر کشیده شده اند

دایره های خط چین قرمز رنگ، دو ستاره بزرگ هستند که به صورت مستقیم در مراحل اولیه شکل گیری و رشدشان توسط اخترشناسان به تصویر کشیده شده اند.

منبع: (ESO / S. Haffert (Leiden Observatory

دانشمندان به تازگی به کمک یکی از پیشرفته ترین ابزارهای رصدی موفق به کشف یک سیاره برگرد ستاره PDS70 شدند. ستاره PDS70 که بهتر است آنرا “پیش-ستاره” بنمامیم، تنها 5 میلیون سال عمر دارد که در مقیاس نجومی، زمان نوزادی و تولد برای یک ستاره محسوب می شود. این ستاره در فاصله 370 سال نوری از منظومه شمسی قرار دارد. برای رصد جزئیات اطراف این ستاره، دانشمندان اروپایی از تلسکوپهای VLT متعلق به رصدخانه های جنوبی اروپا در شییلی استفاده کردند. سال پیش خبر عکسبرداری و کشف مستقیم نخستین سیاره با نام PDS70b که به دور PDS70 در گردش است، یکی از مهمترین دستاوردهای اخترشناسی بود. امسال دانشمندان مجددا سراغ تصویر برداری از این سیاره رفتند و با کمال تعجب پس از پردازش تصاویر، علاوه بر سیاره PDS70b، یک سیاره دیگر که هم اکنون PDS70c نام گرفته است را حول ستاره کشف کردند!
هر دو این سیارات جزو غولهای “گازی-شکل” هستند و در این مرحله مشغول رشد و جذب مواد اطراف می باشند. دانشمندان امیدوارند با دستاوردهای جدید در رصد مستقیم این غولهای گازی در مراحل اولیه شکل گیری، پرده از اسرار نحوه شکل گیری و تولد غولهای گازی در منظومه شمسی بردارند.

2019-07-01T09:53:56+00:00