احتمال برخورد سیارکها با زمین جدی است!

نویسنده: دکتر علیرضا حسینی – پژوهشگر مکانیک سماوی در دانشگاه برن سوئیس
احتمال برخورد این سیارک با زمین در سال 2027

آخرین تحلیلها از مدار سیارک 2019PDC  که دیروز منتشر شد نشان می دهد که احتمال برخورد این سیارک با زمین در سال 2027 وجود دارد.

این سیارک حدود یک ماه پیش کشف شد. محاسبات اولیه روی مدار این سیارک نشان می داد که این جرم دارای مدار بیضوی کشیده ایست که در نقطه حضیض مداری از زمین به خورشید نزدیک تر می شود و در نقطه اوج مداری به میانه کمربند سیارک ها (بین مدار مریخ و مشتری) می رسد.

به محض کشف، این سیارک سریعا به عنوان یک خطر بالقوه مد نظر قرار گرفت و رصدها و محاسبات دقیقتری روی مدار آن انجام گرفت. یک روز بعد مرکز Sentry impact monitoring system ناسا و مشابه آن در آژانش فضایی اروپا بر اساس شبیه سازی های خود چندین تاریخ را برای برخورد محتمل با زمین اعلام کردند.
هر دو این مراکز معتقد بودند که محتمل ترین تاریخ برخورد 8 سال بعد در 27 آپریل 2027 خواهد بود. احتمال برخورد در ابتدا بسیار پایین (1 در 50000) تخمین زده شد. تخمین اولیه مدار سیارک فقط بر اساس دو روز داده مداری برآورد شده بود و نمی توانست از این دقیق تر باشد.
با این حال در طی هفته های بعد این سیارک با دقت بسیار بالایی رصد شد. سیارک ذکر شده در طی روزهای بعد به زمین نزدیک تر و روز به روز درخشان تر شد. با افزایش حجم داده های مداری احتمال برخورد در سال 2027 نیز افزایش یافت و بعد از سه هفته داده برداری به 0.4 درصد رسید. (1 در 250)
این سیارک بصورت مداوم در حال رصد شدن است و طبق آخرین محاسبات که دیروز اعلام شد متاسفانه احتمال برخورد به 1 درصد افزایش یافته است! در مورد مشخصات فیزیکی سیارک اطلاعات زیادی نداریم جز اینکه قطر آن بین 100 تا 300 متر است.

سیارکی که منجر به انقراض دایناسورها در 65 میلیون سال پیش شد حدود 10 کیلیومتر قطر داشته است و سیارکی با قطر 100 تا 300 متر تهدیدی برای حیات بشر محسوب نمی شود. با این حال ممکن است اثرات منطقه ای بسیار مخربی به بار آورد.

این جرم همچنان در حال نزدیک شدن به زمین است و در اواسط ماه بعد به نزدیکترین فاصله خود میرسد (بدون احتمال برخورد). سپس شروع به دور شدن و اوج گیری مداری می کند تا بار دیگر در سال 2027 به زمین نزدیک شود… با رصدهای بیشتر در ماههای آینده مدار این جرم با دقت بسیار بیشتری تعیین می شود.

در حال حاضر مطالعات زیادی روی روش های منحرف کردن مدار سیارکها پیش از برخورد با زمین انجام شده و روش هایی نیز پیشنهاد شده ولی به ندرت مورد تست قرار گرفته اند و به دلیل احتمال کم چنین رویدادهایی هزینه زیادی صرف آنها نمی شود. وقایعی از این دست لزوم جدی گرفتن بیشتر سیستم های دفاع سیاره های را روشن می کند.

2019-06-30T05:12:21+00:00