بررسی سیاهچاله ها در قلب کهکشانها

کهکشان مارپیچی NGC2903

در پژوهش جدیدی دانشمندان آزانس فضایی اروپا هم گام با تیم ناسا، با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل، ساختار مرکزی کهکشانهای مارپیچی نزدیک را با دقت بالایی تصویر برداری می کنند. یکی از تصاویر خیره کننده این پروژه که به تازگی منتشر شده است، قلب کهکشان مارپیچی میله ای NGC2903 را هدف قرار داده است. زمینه ای از ستارگان قرمز-نارنجی با رشته های عظیم سحابی های تاریک و ستارگان سوزان بنفش رنگ این ناحیه را بر گرد هسته کهکشان تکشیل داده اند.

این پروژه در راستای شناسایی نحوه برهم کنش و تاثیر سیاهچاله های ابرپرجرم مرکزی کهکشانها با ساختارهای اطرافشان انجام می شود. به عبارتی دانشمندان با مطالعه ساختار و جزئیات هسته کهکشانها، مانند تصویر بالا، نظریه های خود در مورد سیاهچاله ای” ابر پرجرم” را تجزیه و تحلیل می کنند.

یافته ها نشان می دهد که در قلب اکثر کهشکانها، یک سیاهچاله بسیاز بزرگ در کمین نشسته و با نیروی عظیم گرانشی خود، ستارگان و گاز و تمامی مواد اطراف را متاثر می کند.

2019-07-01T09:53:27+00:00