کشف آب در سیارکی خشک

دانشمندان برای نخستین بار در نمونه هایی از یک سیارک سنگی که پیش از این کاملا عاری از آب به نظر می رسید، شواهدی مبنی بر وجود مولکولهای آب یافتند. فضاپیمای ژاپنی هایابوسا در سال 2010 نمونه هایی از سیارک ایتوکاوا را جمع آوری و به زمین فرستاد.
این سیارک که از گروه سیارکهای S هستند، در زمان شکل گیری نزدیکتر از مدار مشتری، در نواحی گرم منظومه شمسی تشکیل یافته اند و بنار این انتظار می رفت که دنیاهایی خشک و بدون عناصر فرار و آب باشند.
دانشمندان ژاپنی به کمک سنجده ای بسیار حساس به نام NanoSIMS که می تواند یک اتم هیدروژن را بین صدهزار تنوع دیگر از اتمها شناسایی کند، موفق به یافتن 680 و 970 قسمت در میلیون (PPM) مولکول آب در دو ذره مورد بررسی از این سیارک شدند.
این یافته جدید مهر تاییدی بر نظریه انتقال آب به سیاراتی مانند زمین توسط سیارکها و دنباله دارها است.

2019-07-01T09:53:36+00:00