دوره های آموزشی و پژوهشی مخصوص بزرگسالان

دوره های آموزشی و پژوهشی مخصوص بزرگسالان کادر متخصص این مرکز با سابقه طولانی در تدریس و ترویج نجوم در کشور، برنامه های متنوعی را جهت پاسخ به ذهن کنجکاو و پویای علاقمندان به اخترشناسی اندیشیده اند.

2019-04-28T09:50:09+00:00