تور کاوش در فضا

تور کاوش در فضا اکتشافات فضایی و شناخت کیهان توسط رباتها و فضانوردان، همواره جزو موضوعات جذاب در حوزه فناوریهای نوین است. مرکز اخترشناسی ماهانی با تعامل با برترین مراکز دانشگاهی در زمینه مهندسی فضایی و بهره بردن از آسمان نمای دیجیتال در شبیه سازی محیط فضا، تورهای کاوش فضایی را در زمینه های متنوع معرفی محیط عملکردی ماهواره ها و فضاپیماها، و ماموریتهای سرنشیندار و رباتیک طراحی نموده است. این دوره ها برای دانش آموزان، دانش جویان و عموم علاقمندان در نظر گرفته شده است.

2019-04-28T08:25:49+00:00