ثبت نخستین “مریخ لرزه” توسط حساسترین ربات لرزه نگار

مریخ نشین Insight

کاروان رباتهای فضایی یکی پس از دیگری به سمت سیاره مریخ در راه اند و دانشمندان در هر پروژه پرده از اسرار مختلف این سیاره سرخ بر می دارند. مهمترین اهداف ماموریتی توسط این سفیران اندازه گیری های دقیق علمی در خصوص شرایط و ویژگیهای مختلف مریخ است تا اطلاعات لازم را برای سفر حساس انسان و فتح دومین سرزمین ورای جو زمین آماده کنند!
حدد دو ماه پیش مریخ نشین اینسایت با موفقیت بر مریخ فرود آمد و دانشمندان توانستند حساسترین لرزه نگاری که تاکنون به خارج از زمین فرستاده شده است را با موفقیت در مریخ به کار اندازند.
پس از دو ماه اندازه گیری، دانشمندان موفق به ثبت “مریخ لرزه ای” با قدرت 2 الی 2.5 در مقیاس یشتر شدند. چنین لرزه ای بسیار اندک و به سختی توسط انسان قابل حس است. از آنجا که پدیده های دیگری مانند برخورد یک شهاب سنگ هم می توان چنین لرزشهایی رو در سطح یک سیاره ایجاد کند، تحلیل داده ها کماکان تا اطمینان از منشا درونی این مریخ لرزه ادامه دارد.

2019-07-01T09:53:10+00:00