دوره های آموزشی نجوم مخصوص کودکان

کادر متخصص مرکز ستاره شناسی ماهانی با تمرکز و تجارب متعدد ملی و بین المللی در زمینه آموزش نجوم به کودکان، در کنار بهترین سخت افزارهای علمی –آموزشی، دوره های گوناگون آموزش نجوم به کودکان را در خصوص آشنایی با کیهان، سیارات و منظومه شمسی و فضانوردی و اکتشافات فضایی طراحی نموده است. شرکت در این برنامه ها به صورت گروهی برای مدارس و کودکان علاقمند در رده سنی خاص، تمهید گردیده است.

کلاسهای متنوع تئوری و عملی

کلاسهای متنوع تئوری و عملی در موضوعات کیهان شناسی، اخترفیزیک، شناخت منظومه شمسی، رصد نجومی، عکاسی نجومی و المپیاد نجوم در محیطی با بهترین سخت افزارهای آموزشی و رصدی در زمینه نجوم در ایران، پذیرای علاقمندان در سطوح علمی مختلف در این مرکز است.

2019-04-28T08:25:39+00:00