آزمایشگاه فضایی مدارس

/آزمایشگاه فضایی مدارس
آزمایشگاه فضایی مدارس2020-04-16T20:07:38+00:00

ساخت موشک کاغذی

آوریل 14th, 2020|

ساخت موشک کاغذی – نی ای مرکز اخترشناسی ماهانی با همکاری آزمایشگاه تحقیقات فضایی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای پربارترشدن اوقات دانش آموزان عزیز با [...]